Managing hygiene in a changing world

Hygiene for Food viert haar 10de verjaardag. Het is ondertussen het belangrijkste event  voor reiniging, hygiene monitoring en hygienisch ontwerp voor de voedingsindustrie in Vlaanderen.  Neem deel op 12 oktober.

Hygiënische fabriek onlosmakelijk verbonden met operationele excellentie

Op 12 oktober 2017 organiseren Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG België hun 5de editie van ‘Hygiene for Food’. Met een cross-sectoraal programma focussen we ons opnieuw op nieuwe trends en ontwikkelingen op het vlak van hygiëne en reinigen in de voedingsindustrie. In onze snel veranderende wereld komt de ‘hygiëne-lat’ steeds hoger te liggen, terwijl reinigings- en productie-processen duurzamer en efficiënter moeten worden en de productkwaliteit moet verbeteren om competitief te blijven. Naast een gepast food safety management systeem zijn ‘good practices’ in reiniging en onderhoud, gerichte hygiëne-monitoring en een doeltreffende aanpak van contaminatie-problemen vereist. Hygiënisch ontwerp van procesapparatuur en toepassing van ‘industry 4.0’ concepten moeten verder de weg vrijmaken om te komen tot een permanent hygiënische fabriek waarin operationele excellentie en 'World Class Hygiene in Food Production' realiteit worden.

Nieuwe concepten brengen op

Het seminariegedeelte is opgebouwd uit een 8-tal sessies met als onderwerpen: wetgeving en nieuwe problematieken, source tracking van micro-organismen in de productie-omgeving, het aanpakken van microbiële contaminatie, veel voorkomende fouten bij reiniging en desinfectie, bio-surfactanten, hygiënisch onderhoud en ontwerp, meer hygiëne via automatisatie en robotisering. De slotlezing gaat dieper in op de vraag hoeveel investeringen in deze nieuwe concepten opbrengen.

Afsluiten doen we met een droogje en een natje aangeboden door EHEDG België.

Een professioneel klankbord

Het samenbrengen van professionelen uit de industrie, academische wereld en overheid rond het thema ‘Hygiene For Food’ moet het overleg tussen voedingsbedrijven en toeleveranciers (machine-bouwers, diensten-leveranciers, R&D- en kennisleveranciers, etc.) bevorderen, teneinde te komen tot 'World Class Hygiene in Food Production'. 

Doelgroep

Producenten van levensmiddelen, toeleveranciers van producten of diensten (rond reiniging, hygiëne of kwaliteitsmanagement), machinebouwers, etc.

Programma

Voormiddag

Dit onderdeel focust op effectieve meettechnieken voor hygiene en microbiologische contaminatie. Daarnaast worden good practices voor reiniging, nieuwe reinigingstechnieken en trends in wetgeving toegelicht. 

Voormiddag
09:00 - Ontvangst met koffie
09:25 - Verwelkoming
door Steven Van Campenhout (Flanders’ FOOD) en Noël Hutsebaut (Agoria)
09:30 - Hoe breng ik mijn food safety management systeem in kaart: een diagnostische tool

Elke operator in de agro-voedselketen dient een autocontrole of food safety management systeem te hebben. De effectieve werking ervan wordt via interne en externe audits geverifieerd. Doel is telkens om de gestelde eisen vanuit de wetgeving of externe lastenboeken zoals BRC, IFS te toetsen naar bedrijfsinvulling. Concreet worden zowel documenten/procedures als de opvolging gecontroleerd. Via onderzoek aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit (UGent) werd een alternatieve tool ontwikkeld om de effectiviteit van het autocontrolesysteem te testen, waarbij uitgegaan werd vanuit het systeem zelf en niet zozeer de  invulling van wettelijke- of lastenboekeneisen. Deze tool werd reeds in diverse sectoren en type bedrijven toegepast alsook in een grootschalig onderzoek naar de performantie van autocontrolesystemen in de Belgische voedingsindustrie. Recent werd in het onderzoek ook de component ‘voedselveiligheidscultuur’ toegevoegd, om de menselijke factor binnen een goed lopend autocontrolesysteem in kaart te brengen. In deze lezing worden beide tools uiteengezet en geduid.  

door Prof. Liesbeth Jacxsens (UGent)
09:50 - Believe in hygiëne, Act now! Good Practice in de reiniging en desinfectie

De invloed van reiniging en desinfectie op de microbiologische kwaliteit van het eindproduct wordt nog vaak onderschat. In de presentatie komen niet alleen de do’s en don’ts aan bod, maar ook hoe belangrijk de bedrijfsmentaliteit, continue evaluatie en optimalisatie zijn in het streven naar een optimaal reinigingsresultaat. 

door ir. Elodie Callens (CID LINES)
10:10 - Beheersing van microbiële contaminatie: van uitgekiemde source tracking tot gerichte aanpak van schimmels in de productieomgeving

Schimmelcontaminatie van levensmiddelen, met productuitval en imagoverlies tot gevolg, is een door de voedingsindustrie erkend probleem. Gezien voorkomen nog steeds beter is dan genezen moet naast de keuze van geschikte conserveringsstrategieën voldoende aandacht gaan naar het beheersen van schimmelinsleep en -verspreiding binnen de productieomgeving. Het in kaart brengen van de oorzaak van de schimmelinsleep vormt een belangrijke basis om vervolgens door implementatie van de goede productiepraktijken en een aantal ingenieurstechnische maatregelen lijn- en productcontaminatie te voorkomen of te beheersen.

door Prof. Mia Eeckhout en Prof. Frank Devlieghere (UGent)
10:30 - Break met rondgang op de beurs
11:30 - Trends in wet-en regelgeving hygiënemaatregelen

De basishygiënewetgeving zoals EU VO 852/2004 en 853/2004 zijn vrij goed ingeburgerd bij de bedrijven en ook opgenomen in het Belgisch autocontrolesysteem. Er zijn echter een aantal internationale en Europese evoluties aan de gang om deze teksten een actuelere toets te geven. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen zoals EU Commission Notice rond autocontrolesysteem, ontwikkelingen van het Codex Alimentarius basisdocument ‘general principles on food hygiene’, EFSA rapport rond alternatieve aanpak voor gevarenanalyse voor kleine retailbedrijven, EU Commission guidance document rond hygiëne in de primaire sector, alsook het lopend werk rond voedseldonaties. 

door Prof. Liesbeth Jacxsens (UGent)
12:00 - Biosurfactanten: bio-reiniging en méér?

Microbiële biosurfactans vertegenwoordigen een biologisch alternatief voor synthetische surfactants. Door toepassing van zowel moleculaire als chemische (groene) derivatisatie strategieën kunnen bovendien structuren bekomen worden met een portfolio aan fysicochemische en biologische (bv. anti-microbiële) eigenschappen. Verschillende hiervan kwamen recent op de markt of zullen binnenkort geïntroduceerd worden. In een tijd waarin steeds meer rekening gehouden dient te worden met het milieu, duurzaamheid en veiligheid richt het applicatieonderzoek zich ook op hun potentieel voor natuurlijke reinigingstoepassingen en biofilm bestrijding.   

door Sophie Roelants (Bio Base Europe Pilot Plant)

Namiddag

Een belangrijke hefboom voor hygiëne in productie is het ontwerp van de productie installatie en het vakkundig onderhoud ervan. Deze thema’s staan centraal in de namiddag sessie.

Namiddag
12:30 - Broodjeslunch
13:30 - Is uw installatie nog voedselveilig na een onderhoudsinterventie?

Bij onderhoud kunnen onderhoudstechnici de productielijn contamineren met micro-organismen en chemische producten Daarom is bij onderhoud een totaal aanpak vereist. Deze aanpak is ook vereist binnen het kader van bestaande levensmiddelenwetgeving en normen, en is daarom het voorwerp van deze lezing. 

door Frank Moerman (KU Leuven) en Noël Hutsebaut (EHEDG België)
14:00 - Evolutie in hygienisch ontwerp van machine componenten – lessen geleerd door klanten en leveranciers

Deze presentatie geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden, video & fotomateriaal een overzicht van een aantal lessen geleerd door voedingsbedrijven en leveranciers ogv hygienisch ontwerp van componenten voor machines. Werkend met deze inzichten, worden oplossingen en verbeteringen voorgesteld.

door Patrick Bruynbroeck (Festo)
14:30 - Break met rondgang op de beurs
15:30 - Food grade robots – progress in hygienic design and effects on production system hygiene

Wil men robots gaan gebruiken in primaire of secundaire voedingsapplicaties dan zijn hygiënische robots een vereiste. Stäubli Robotics was zich hier al heel vroeg van bewust en ontwikkelde reinigbare robots conform de EHEDG richtlijnen. Aan de hand van talrijke video’s wordt aangetoond hoe zulke robots bijdragen tot contaminatiebeperkingen in high-care ruimtes

door Arnaud Derrien, Stäubli Robotics France (lezing in het Engels)
16:00 - Hoe de Nederlandse voedingsindustrie voor haar productie installaties de afweging maakt tussen hygienisch ontwerp en reiniging

Aan de hand van ervaringen met investeringsprojecten in productie technologie in meerdere Nederlandse voedingsbedrijven, geeft deze presentatie de deelnemers inzicht in de concepten en aanpakken die bedrijven gebruiken om hygienisch ontwerp van installaties enerzijds en onderhouds & reinigingskosten anderzijds tov elkaar af te wegen. Een voorbeeld is Total costs of Ownership waarin zowel Capital Expenditure (investering) als operational expenditure (onderhoud, reiniging …) worden meegenomen.

door Bob van de Meerendonk (VMEngineering)
16:30 - Receptie aangeboden door EHEDG België

Sprekers

 • Liesbeth Jacxsens

  Prof. Dr. Ir. Liesbeth Jacxsens is gespecialiseerd in voedselveiligheidsmanagement en risicobeoordeling in de agrovoedselketen. Haar onderzoek richt zich meer en meer op de menselijke dimensie achter voedselveiligheidsmanagement via introductie van concepten zoals voedselveiligheidscultuur en voedselveiligheidsklimaat. Op het vlak van risicoanalyses situeert haar onderzoek zich op het domein van de geaggregeerde risico-evaluaties en niet-gerichte, effect gebaseerde risicobeoordeling. Dit vraagt de ontwikkeling van nieuwe mathematische benaderingen en het incorporeren van totale dieetstudies. Zij is tevens oprichtster van Agro ABC vzw (binnenkort CIBORIS) dat wetenschappelijk gebaseerde opleiding en ondersteuning biedt in deze domeinen.  

 • Elodie Callens

  Ir. Elodie Callens is Key Account Manager bij de Food Divisie van CID LINES, een Belgische producent van reinigings-en desinfectiemiddelen die wereldwijd actief is.  Ruim 5 jaar assisteert en adviseert zij voedingsbedrijven bij hun reinigings-en desinfectieactiviteiten. Daarbij vormen technische knowhow samen met een compleet en innoverend productassortiment de basis voor een proactieve “hands-on aanpak”. 

 • Mia Eeckhout

  Prof. Mia Eeckhout richtte in 2007 samen met prof Frank Devlieghere MYCOLAB op (Associatie UGent) dat zich focust op schimmelisolatie en –identificatie, onderzoek naar conserveringsstrategieën voor schimmels op voedingsmiddelen en source tracking.  De voorbije jaren werden meerdere projecten uitgewerkt en expertise omtrent de beheersing van schimmelcontaminatie opgedaan, niet in het minst binnen de Flanders’ FOOD  projecten FUNCOFOOD (2013-2014) en REDUMOLD (2015-2016).  

 • Sophie Roelants

  Sophie Roelants transformeerde tijdens haar doctoraatsonderzoek aan de UGent (Inbio.be, juni 2013) de biosurfactant producerende gist Starmerella bombicola tot een platformorganisme voor de productie van nieuwe types biosurfactants. Na haar doctoraat werkte ze verder aan de stamoptimalisatie, procesontwikkeling en -opschaling en applicatieontwikkeling van de nieuwe types biosurfactants. De laatste jaren spitst ze zich toe op de valorisatiemogelijkheden van de nieuwe biosurfactants.

 • Noël Hutsebaut

  Noël Hutsebaut was bestuurder van diverse constructiebedrijven actief voor de voedingsindustrie dit onder andere in België, Frankrijk, Brazilië en China; nu nog consultant bij Agoria en bestuurslid van EHEDG Belgium.

 • Patrick Bruynbroeck

 • Arnaud Derrien

  Key Account Manager Food Industry, Stäubli Robotics France

  Deze food specialist heeft twintig jaar ervaring in de sector, zowel in machinebouw als in het verplaatsen, doseren, mengen van voedingsmiddelen.  Dankzij deze achtergrond begrijpt hij de behoeften van de voedingsindustrie als geen ander en creëert hij een synergie tussen robotica en voedingsindustrie.

 • Bob van de Meerendonk

  Bob van de Meerendonk is een Levensmiddelentechnoloog (zuivel), en sinds 1999 eigenaar van VMEngineering. VMEngineering heeft naast Rosmalen nog 2 locaties, te weten Bury (UK) en Sneek. Bob is al ruim 30 jaar werkzaam in de machine-/ installatiebouw voor de zuivel (Alfa Laval, Tetra Pak, Stork) en wil graag duurzaam ondernemen. 

Inspiration village

In de inspiration village worden de deelnemers aan het event tijdens de pauzes van het event, via korte elevator pitches geïnspireerd over nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. De deelnemende bedrijven worden hier aangegeven.

Praktisch

Datum

12 Oktober 2017 9.00-17.00u

Locatie

BluePoint Antwerpen – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem

Een routebeschrijving kan u hier raadplegen: https://www.bluepoint.be/nl/antwerpen/contact/

Contact

Wij horen graag al uw vragen, suggesties en opmerkingen

Jeroen Vits van Agoria (jeroen.vits@agoria.be)

Steven Van Campenhout van Flanders’ FOOD (steven.vancampenhout@flandersfood.com)

Registratie

De deelnameprijs bedraagt:

 • 100 Euro (excl. BTW) voor leden van Agoria
 • 130 Euro (excl. BTW) voor leden van de onderzoeksprojecten REDUMOLD en PSYCHROLAB 
 • 210 Euro (excl. BTW) voor leden van Flanders' FOOD & EHEDG 
 • 210 Euro (excl. BTW) voor relaties van één van de beursstandhouders (code vereist) 
 • 360 Euro (excl. BTW) voor niet-leden 

Bij inschrijving na 4 oktober 2017 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 50 Euro (excl. BTW).

Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 4 oktober 2017, zal het totale bedrag aangerekend worden.

Subsidiemogelijkheid: voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 120 Euro per dag per persoon (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).

REGISTREREN

Vragen

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Technische problemen bij het invullen kan u rapporteren aan support@online-inschrijven.com.

Partners

Agoria                     Flanders' FOOD                        EHEDG